4.292 færre arbeidsledige i Viken

Ved slutten av forrige uke var det registrert totalt 47.496 arbeidsledige i Viken fylke. Det er 4.292 færre enn ved forrige måling som ble utført den 12. mai.

Alle de arbeidsledige tilsvarer 7,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket, og av de er 45,2 prosent kvinner, og 54,8 prosent menn.

På landsbasis i samme periode var det registrert 198.587 arbeidsledige, en nedgang på 19467 fra forrige måling.
Alle de arbeidsledige tilsvarer 7,1 prosent av arbeidsstyrken i Norge.

Her ligger altså Viken fylke høyere enn landsgjennomsnittet.

Av alle de nyregistrerte arbeidsledige i Norge fra forrige uke, oppga 3.721 at de er eller kommer til å bli permitterte.
1.041 sier de har mistet jobben, eller at de kommer til å gjøre det.

I tillegg til de helt arbeidsledige er det i Viken registrert 37.634 delvis arbeidsledige, og 3.063 arbeidssøkere på tiltak. At en arbeidssøker er på tiltak vil si at de deltar på et av Navs tiltaksprogrammer for å komme seg tilbake i jobb.