22. desember: 16 nye smittede i Moss

Siste døgn er det påvist 16 nye smittetilfeller blant personer i Moss. Blant annet seks beboere ved Rosnes omsorgsbolig. - Dette er en urovekkende utvikling, sier ordfører Hanne Tollerud.

Én av de smittede er under 18 år. 15 av de 16 er nærkontakter til kjente smittetilfeller, og én har foreløpig ukjent smittekilde. Tre av de smittede er tilknyttet Ekholt skole - én elev og to ansatte.
Totalt i pandemiperioden har 664 personer i Moss fått påvist korona. Omkring 200 elever er i karantene gjennom julehelgen.
Én ansatt i Gaupefaret barnehage er smittet og som følge av dette er 18 barn og fire voksne satt i karantene.

Seks beboere på Rosnes

På Rosnes omsorgsbolig har seks beboere fått påvist smitte det siste døgnet. Testing ble utført etter at en ansatt ble påvist smittet på søndag. 17 ansatte er i karantene, og ansatte og beboere følges opp med videre testing. Rosnes har gode rutiner og følger FHI sine retningslinjer for smitteutbrudd i sykehjem. Smitteveien er foreløpig ukjent, heter det i en pressemelding fra Moss kommune.

Vaksine i begynnelsen i januar

Vi har foreløpig ikke fått dato for når vaksinene kommer til Moss, men det kan se ut som det blir i begynnelsen av januar.  Vi vet ikke hvor mange doser Moss vil få i første runde, skriver  kommunikasjonskonsulent Renate Holtet i Moss kommune. De sju første kommunene i Norge som får vaksine, er: Oslo, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Ringsaker, Hamar og Stange.

Ikke bestill vaksinasjon selv

Dagsavisen Moss Dagblad har stilt følgende spørsmål til Moss kommune: Hvordan skal innbyggerne i Moss forholde seg til dette med vaksine. Skal de som er i risikogruppen selv ta initiativ overfor fastlege eller helsestasjon for å bestille vaksine? For eksempel folk som ikke er på institusjoner, men som er over 65 år og har helse som gjør dem sårbare. For eksempel  med lungeplager som astma, kreft eller kols.
Renate Holtet informerer om at byens innbyggerne ikke selv skal ta kontakt for å bestille vaksine.
"De første vaksinene vil gå til sykehjemsbeboere. Når vi skal begynne å vaksinere andre grupper, vil vi bruke ulike informasjonskanaler for å nå de ulike prioriterte gruppene, både innkalling og egen-registering er aktuelt, og dette vil det bli gitt god informasjon om.  Vi vil også sørge for tiltak for å nå de som oppholder seg, men ikke har fast bopel i kommunen. dette gjelder blant annet studenter, flyktninger og arbeidsinnvandrere. Folkehelseinstituttet har satt opp en detaljert prioriteringsrekkefølge som regjeringen har besluttet. Vi følger denne, skriver Renate Holtet. De eldste og syke vaksineres først - FHI