21 nye søknader om dagpenger

Forrige uke mottok Nav 21 søknader om dagpenger fra arbeidstakere som er permitterte i Moss. De mottok 3.774 søknader på landsbasis i tilsvarende periode.

I løpet av forrige uke ble det sendt inn 21 søknader om dagpenger fra arbeidstakere som er permitterte i Moss.

Totalt fra kommunen har Nav fått inn 3.210 slike søknader siden uken tiltakene for å begrense spredningen av koronaviruset ble innført, altså 12. mars.

Det er en andel som utgjør 13,4 prosent av arbeidsstyrken i kommunen.

I tilsvarende periode har 13,4 prosent av arbeidsstyrken i Viken fylke sendt inn søknad om dagpenger fra permitterte.
Moss ligger da på samme prosentandel av arbeidsstyrken som i Viken.

Over hele landet er det kommet totalt 392.258 søknader siden 9. mars, som tilsvarer 13,9 prosent av den samlede arbeidsstyrken i Norge.

Tallene er samlet inn av Nav og publiseres hver ukedag på deres nettside.