Moss Dagblad

Pasient innlagt på sykehuset uten koronasymptomer - viste seg å være smittet

Det førte til at 12 sykehusansatte måtte settes i karantene.

Pasienten ble innlagt på kvinneklinikken på Sykehuset Østfold Kalnes. På det tidspunktet hadde hun ifølge sykehuset ingen symptomer for covid-19.

Men etter innleggelse utviklet kvinnen symptomer og det viste seg at hun var smittet av korona.

Bjørn Hødal, kommunikasjonssjef ved Sykehuset Østfold, presiserer at pasienten ikke ble smittet på sykehuset, men brakte smitten med seg inn.

Økning i påsken: – Som forventet

Til sammen 12 sykehusansatte ble definert som nærkontakter til pasienten og er nå satt i karantene.

Til tross av dette opprettholder avdelingen fortsatt ordinær drift. Det samme gjør barne- og ungdomsklinikken, hvor en ansatt fikk påvist smitte 3. april. Der ble 11 medarbeidere satt i karantene.

Per onsdag hadde sykehuset 24 innlagte koronapasienter, hvorav sju lå på intensiven.

– Det er som forventet at tallet ville gå litt opp og ligge på dette nivået etter påske. Det har vi vært forberedt på. Det er en rolig og kontrollert stemning på lunge- og intensivavdelingen nå, som håndterer koronapasientene, sier Hødal.

Nyeste fra Dagsavisen.no: