Moss Dagblad

Fem intensivsykepleiere fra Nord-Norge omdisponert til Kalnes for å styrke koronaberedskapen

Sykehuset Østfold har slitt med å dekke bemanningen med egne ansatte. Nå har de fått hjelp.

Denne uka kom de første intensivsykepleierne fra Helse Nord til Kalnes.

Til sammen er det fem sykepleiere som har blitt bekreftet omdisponert, mens en sjette muligens vil bli sendt sørover også. De skal jobbe på Kalnes i inntil to uker.

– Det er vi veldig glade for, sier Bjørn Hødal, sykehusets kommunikasjonssjef.

Sykepleierne kommer fra ulike steder, deriblant Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.

Har mistet sykepleiere fra Sverige

Grunnen til at de har blitt sendt til Kalnes er at Sykehuset Østfold har hatt utfordringer med å håndtere alle koronapasientene på egen hånd. Bemanningen har vært sårbar, blant annet fordi en del av de ansatte bor i Sverige og har måttet holde seg hjemme på grunn av reiserestriksjoner eller omdisponeringer i hjemlandet.

– Presset har vært stort over ganske lang tid nå, sier Hødal.

Per onsdag var det 24 koronapasienter på Kalnes, hvorav sju lå på intensiven. De fleste intensivpasientene på sykehuset har covid-19.

Nyeste fra Dagsavisen.no: