Moss Dagblad

Denne uka kan mossinger helt ned i 18-års alderen bli koronavaksinert

Moss kommune har startet å vaksinere en ny gruppe med innbyggere.

Vaksineringen mot covid-19 har nådd en ny milepæl i Moss. Nå går kommunen over til å vaksinere neste prioriteringsgruppe:

Innbyggere med høy risiko for alvorlig sykdom ved smitte (i alderen 18 til 64 år).

Denne gruppa består av minst 503 personer. Det nøyaktige antallet er noe usikkert, da kommunen fortsatt jobber med å få en endelig oversikt. Ifølge kommunen vil de fleste innbyggerne i denne prioriteringsgruppa bli innkalt til vaksinering denne uka.

– Jeg er veldig glad for at vi nå går over til en ny prioriteringsgruppe. Det betyr at vi har den framdriften som vi ønsker og det gir håp for å etter hvert ta hverdagen tilbake, sier Silje Hobbel, direktør for kultur, oppvekst og aktivitet i Moss kommune.

Silje Hobbel, direktør for kultur, oppvekst og aktivitet i Moss kommune.

Gjenstår fortsatt å vaksinere mange eldre

I tillegg til den nye gruppa med innbyggere, vil vaksineringen av helsepersonell samt innbyggere i alderen 65 til 74 år fortsette denne uka. Kommunen starter med de eldste og jobber seg nedover. Denne uka vil personer i alderen 72 til 74 bli prioritert.

Kommunen vil også fortsette å vaksinere innbyggere i eldre aldersgrupper, som ennå ikke har blitt vaksinert. Dette gjelder personer som av ulike årsaker har måttet utsette vaksineringen eller som kommunen ennå ikke har klart å komme i kontakt med. Fortsatt gjenstår det rundt 130 personer i aldersgruppa over 75 år.

Tallet inkluderer ikke dem som har takket nei til vaksinen.

Får stadig flere doser

Per mandag 6. april har det blitt satt 9 186 doser i Moss, ifølge kommunen. 2 821 personer er nå fullvaksinerte.

Denne uka skal det settes 1 898 nye doser. Neste uke økes tallet til 2 162.

– Forutsatt at vaksineleveransene er på samme nivå som nå vil vi kunne starte med neste prioriteringsgruppe i slutten av uke 17 eller i uke 18, forteller Hobbel.

Det gjelder innbyggere i alderen 55 til 64 år med underliggende sykdommer/tilstander.

– Jeg syns vaksineringen går veldig bra! Vi får positive tilbakemeldinger og det gjøres en fantastisk jobb av alle som jobber med massevaksineringen, sier Hobbel.

Vaksinesenteret på Moss lufthavn Rygge (MLR). Vaksine. Vaksinasjon. Vaksinering. Koronaviruset. Pfizer / BioNTech.

---

Dette er rekkefølgen på prioriteringsgruppene

  1. Beboere i sykehjem
  2. Alder 85 år og eldre
  3. Alder 75–84 år
  4. Alder 65–74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
  5. Alder 55–64 år med underliggende sykdommer/tilstander
  6. Alder 45–54 år med underliggende sykdommer/tilstander
  7. Alder 18–44 år med underliggende sykdommer/tilstander
  8. Alder 55–64 år
  9. Alder 45–54 år

I tillegg kan inntil 20 prosent av tilgjengelige vaksiner i kommunene gis til utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten. Disse vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: