Moss Dagblad

Kommunen truer med å stenge butikker som ikke følger covid-19-forskriften

Med dagens smittevernregler har stengte butikker blant annet ikke lov til å stille ut varer, i forbindelse med klikk og hent-tjenester. Nå har kommunen sett seg nødt til å presisere regelverket.

Ifølge kommunen får de mange henvendelser fra innbyggere og næringsdrivende som har spørsmål rundt klikk og hent, vareutlevering og forhåndsbetaling.

Nå presiserer kommunen at det ikke er tillatt å stille ut varer slik at kunden kan bestemme seg på stedet. Dette gjelder selv om man setter opp sperringer for å ivareta to meters-regelen. Hensikten er å unngå at folk reiser til butikkene for å se på utvalget, med mål om å hindre menneskelig kontakt.

Kan ikke betale under henting

Ifølge covid-19-forskriften kan butikker og varehus holde åpent for avhenting av forhåndsbestilte og forhåndsbetalte varer, forutsatt at det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

– Vår klare forståelse av forskriften, samt uttalelser fra Helsedirektoratet og Statsforvalteren, tilsier at det ikke er greit å møte opp utenfor butikken for å verken plukke ut eller peke ut varer man ønsker å kjøpe, for så å betale på stedet, sier Therese Evensen, kommunikasjonssjef i Moss kommune.

I dette ligger det også at butikken ikke kan stille ut ferdigprisede varer, slik at kunden kan betale på stedet, for så ta med seg varen, har Statsforvalteren nylig presisert.

I stedet for å foreta betalinger i butikken, selv med kort, må det tilbys en kontaktløs betalingsløsning. Dette kan for eksempel gjøres via Vipps eller butikkens nettside.

Ikke lov å flytte varer ut av butikken

Butikkene er selv ansvarlig for å følge smittevernreglene, og risikerer å bli stengt dersom forskriften ikke blir fulgt, opplyser kommunen.

– Moss er underlagt covid-19-forskriften kapittel 5A sammen med omtrent 70 andre kommuner. I disse kommunene skal butikker, med få unntak, holde stengt. Dersom butikker som er underlagt stengingspåbud flytter hele eller deler av butikkens varesortimentet ut på torg eller fortau og lar kunder kikke på og kjøpe varer, så er det i strid med forskriften, sier ordfører Hanne Tollerud.

Det er heller ikke tillatt å ta mål, prøve, gjøre tilpasninger eller lignende av varer som skal hentes.