Moss Dagblad

Varsler mulig utsettelse av stengingen av Fjordveien

Bane NOR tror arbeidet med å klargjøre byggingen av en støttemur langs veien vil ta lenger tid enn først antatt.

4. februar la Norges Geotekniske Institutt (NGI) fram en rapport om kvikkleire i Moss. Den slo blant annet fast at områdestabiliteten i skråningen ned mot Moss havn er dårligere enn først antatt. Derfor er det behov for betydelige tiltak for å bedre stabiliteten.

Ett av disse tiltakene er å bygge en 180 meter lang støttemur langs Fjordveien. Det vil ifølge rapporten innebære at veien må stenges for trafikk i rundt tre år.

I utgangspunktet tok Bane NOR sikte på at det ville skje allerede innen kommende høst. Nå varsler de at stengingen kan bli forsinket.

– Vi anslo tidligere en stenging vår/sommer 2021. Det kan muligens ta litt mer tid før løsninger er på plass, og vi kommer derfor tilbake med et mer eksakt tidspunkt for en eventuell stenging, skriver Bane NOR i et nyhetsbrev onsdag.

Jobber med å løse trafikkutfordringer

Grunnen til den mulige forsinkelsen er at det har vært mer krevende enn forventet å starte opp arbeidene med støttemuren.

Omlegging av trafikken er ett av punktene som skaper hodebry.

Inntil nå har Bane NOR hatt møter med en rekke ulike instanser, deriblant politisk ledelse i Moss og Viken, samt arbeidsgruppen og styringsgruppen i Miljøløftet Moss. De har også mottatt mange innspill fra innbyggere og foreninger.

– I denne sammenhengen ønsker vi å bruke litt mer tid før grunnlaget er klart for behandling hos Viken med flere, opplyser selskapet.