Moss Dagblad

Flytting av Nyquistgården forsinket

Den verneverdige gården skulle egentlig ha blitt fjernet forrige høst. Nå tror Bane NOR det vil skje i mai eller juni.

Nyquistgården (innfelt) står fortsatt tett inntil anleggsområdet til Bane NOR. Nå skal den flyttes.

I forbindelse med jernbaneutbyggingen ble det bestemt at Nyquistgården skulle flyttes fra Kransen fremfor å rives.

Først var planen at bygget skulle flyttes høsten 2020, men det skjedde ikke. I stedet ble prosessen utsatt og har nylig ligget til behandling hos kommunen.

Bane NOR opplyser at de nå er i en sluttfase med prosjektering og planlegging.

– Vi har ikke bestemt endelig dato for flytting, men anslår at denne blir gjennomført i løpet av mai/juni i år. Vi vil komme tilbake med endelig dato og mer informasjon om flyttingen når dette er klart, skriver selskapet i et nyhetsbrev 24. mars.

De understreker at flyttingen vil kunne gjennomføres uavhengig av andre arbeider ved Kransen.