Moss Dagblad

Nå har de første Moria-flyktningene fått oppholdstillatelse i Norge

I løpet av tirsdag ble de sju barnefamiliene sendt til integreringsmottak.

Onsdag 3. mars ankom 35 syriske asylsøkere Ankomstenter Østfold i Råde, etter å ha blitt fraktet fra Hellas av norske myndigheter.

De var såkalte relokaliserte asylsøkere; håndplukket av Norge. De fleste har tidligere bodd på den mye omtalte Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

Det dreier seg om sju familier, fordelt på 13 voksne og 22 barn.

– Det har vært en veldig fin gjeng å ha på senteret. De har vært høflige og fornøyde med behandlingen de har fått, forteller seniorrådgiver Knut Jostein Berglyd i UDI.

Noen av barna snakker allerede norsk

Den oppfatningen støttes av Ole Valen, Heros mottaksleder for det nasjonale ankomstsenteret.

– Det har vært veldig fint å ha dem her. Vi spøkte litt med det i går, dagen før de skulle dra, og sa at vi gjerne kunne hatt dem her i noen dager til. Så hyggelig har det vært, sier han.

Han beskriver de sju barnefamiliene som takknemlige og veldig motiverte til å integrere seg i det norske samfunnet.

– Noen av barna er veldig ressurssterke. Flere av dem har lært seg litt norsk allerede, nok til at vi kan ha en enkelt samtale med dem, forteller Valen.

Vi kunne gjerne hatt dem her i noen dager til. Så hyggelig har det vært.

—  Ole Valen, mottaksleder i Hero

Venter fortsatt på de 15 siste

UDI har som mål at 70 prosent av nye asylsøknader på Ankomstsenter Østfold skal behandles innen 21 dager. For de 35 syriske asylsøkerne ble det målet nådd med god margin. Samtlige har nå fått innvilget oppholdstillatelse i Norge og defineres nå som flyktninger. De ble sendt videre til integreringsmottak i Kristiansand og Steinkjer allerede tirsdag 23. mars. På grunn av smittevernhensyn, ble de fraktet i egne busser.

Norge har sagt ja til å ta imot til sammen 50 relokaliserte asylsøkere. Det er fortsatt ikke avklart når de 15 siste ankommer Norge.

De sju syriske barnefamiliene måtte for øvrig gjennom et strengt testregime under reise og ankomst til Norge. Ifølge UDI fikk ingen påvist covid-19.

35 syriske asylsøkere fra Moria-leiren ankom Ankomstsenteret i Råde onsdag kveld. De ble møtt med flagg, ballonger og velkommen plakater av et 20 talls mennesker.

Nyeste fra Dagsavisen.no: