Moss Dagblad

NFF Østfold har utsatt sesongstarten

Samtlige turneringer i fotballkretsen er satt på vent.

Jamie Carragher 23 International Soccer School i Råde.

Tirsdag innførte regjeringen strengere koronatiltak i Viken. Innstrammingene gjelder fram til 11. april.

Samme dag besluttet NFF Østfold å utsette sesongstart i alle turneringer.

For senior bredde (4. divisjon og ned, samt 3. divisjon kvinner) blir oppstart i uke 19, altså uka før 17. mai.

Når det gjelder aldersbestemt fotball (13 til 19 år) blir oppstart i uke 18. Der er det nye terminoppsettet ikke klart ennå.

Det er foreløpig ikke klart når barnefotball og minifestivaler (6 til 12 år) kan gjenopptas.

NFF Østfold håper sesongen for samtlige aldersgrupper kan gjennomføres i sin helhet, tross utsettelsen.