Moss Dagblad

Moss strammer ytterligere inn

Her er de nye, lokale koronatiltakene.

Tirsdag ble det avholdt et nytt, ekstraordinært formannskapsmøte i Moss.

Der redegjorde kommuneoverlege Kristian Krogshus for smittesituasjonen.

På bakgrunn av en økende smittetrend, særlig blant de unge, ble følgende nye tiltak anbefalt:

▪ Innføring av rødt nivå i alle skoler og barnehager (vil gjelde fra 11. mars til påske).

▪ Videreføring av rødt nivå i videregående skole (fram til påske).

▪ Stenging av fritidsklubber.

▪ Stansing av alle fritidsaktiviteter innendørs, også for barn og unge.

▪ Begrensning av alle fritidsaktiviteter utendørs: Kan kun gjennomføres i grupper på maks ti personer.

▪ Stenging av treningssentre.

Det kan i tillegg bli aktuelt med midlertidig stenging av skoler og barnehager med påvist smitte, der det er nødvendig for å få oversikt over smittesituasjonen.

Tiltakene ble vedtatt innført av politikerne på onsdag.

Bakgrunnen for de nye smittevernreglene er at dagens tiltak ikke har hatt stor nok effekt på smittespredning blant barn og unge.