Moss Dagblad

Østfold Rødt sikter mot en historisk plass på Stortinget

- Målet er minimum sju prosent oppslutning i Østfold. Da blir Hannah Berg fra Fredrikstad stortingsrepresentant, og jeg blir første vara. Vi vil ha en ny rød-grønn regjering, og en politikk som betyr en kamp mot forskjells-Norge, sier Lars Tveiten (40) fra Rødt Moss.

Norske velgere er mindre lojale enn før, og de siste fire årene har det vært store endringer på meningsmålingene. Senterpartiets voldsomme framgang, og Arbeiderpartiets tilbakegang, er mest iøynefallende. Men ute på venstresiden er det også bevegelse. Både Rødt og SV har vind i seilene, og de siste to årene har Rødt på landsbasis vært over sperregrensen mer eller mindre hele tida. (Kilde. Poll of polls). Fra mai-2019 til januar 2021 har gjennomsnittet av meningsmålingene vist at Rødt har vært inne på Stortinget med et sted mellom 7 og 12 representanter hver måned. Men partiet balanserer på en knivsegg, for målingene viser at Rødt ofte er marginalt over det magiske fireprosenttallet.

Sju prosent i Østfold?

– Jeg har stor tro på at vi skal greie rundt sju-åtte prosents oppslutning i Østfold. Da vil vi høyst sannsynlig sikre et direkte mandat, sier Lars Tveiten. Han er leder i Rødt Moss. Lars Tveiten jobber som seniorrådgiver i Kompetanse Norge; et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. Han er godt kjent for byens befolkning som quizmaster, først og fremst på Mikro’n (Mikrobryggeriet).

Vi satser på et direkte mandat fra Østfold

—  Lars Tveiten, Rødt Østfold

– Ved kommunevalget i 2019 oppnådde Rødt sju prosent både i Moss og Halden, mens vi hadde 5,0 prosent i Fredrikstad og 4,2 i Sarpsborg. Siden den gang har vi økt medlemstallet, slik at det blir flere valgkampmedarbeidere enn før. Samtidig har Bjørnar Moxnes vist en tydelig profil på Stortinget mot velferdsprofitører, for et rettferdig arbeidsliv, mot sosial dumping og for et grønt skifte i næringslivet som ikke utelukkende skal tjene kapitaleierne, sier Lars Tveiten.

EØS og fri flyt av arbeidskraft

– På Rødts landsmøte 4.–7. mars i år blir det programfestet at partiet skal bli et nytt arbeiderparti, være det tydeligste miljøpartiet på venstresida og jobbe for å holde Norge utenfor EU og partiet vil si opp EØS-avtalen. Er noe av dette realistisk?

– Ja, selvfølgelig. Vi er allerede et arbeiderparti. Vi er konsekvente forsvarere av arbeidsfolks rettigheter. Dette henger nøye sammen med vår motstand mot EØS-avtalen og for en langt mer klimavennlig politikk.

– Hvordan?

– Gjennom EØS-avtalen er Norge blitt en del av EUs indre marked, med fri flyt av varer, kapital, tjenester og arbeidskraft, de såkalte fire friheter. Fri flyt av arbeidskraft er en hovedårsak til sosial dumping. Arbeidsfolk fra EU-landene kan hyres inn på korttidskontrakter for en lav lønn, og kan kastes ut igjen når et arbeidsoppdrag er utført. Dette er blitt godt synliggjort under koronapandemien. Kapitaleierne trenger den billige arbeidskraften fra andre EU-land, og når NHO ringer til Erna Solberg, får bedriftene lett dispensasjon til å hente inn utenlandske arbeidere. Dette har økt risikoen for å få inn covid-19- smitte til Norge. Men her er næringslivets behov viktigere enn smittevern. Hvis EØS-avtalen sies opp, vil også prinsippet om fri flyt av arbeidskraft bli borte.

– Vil Rødt stenge grensene for utenlandske arbeidere?

– Nei, men vi vil ha langt bedre kontroll på arbeidsinnvandringen. Rødts politikk er at alle som jobber i Norge skal ha ansettelse- og arbeidskontrakt med norske lønns- og arbeidsvilkår, som er basert på norske tariffavtaler. For å hindre sosial dumping vil vi gjøre det ulovlig for arbeidsgivere å ansette arbeidsfolk fra EU-landene uten at det er signert en kontrakt som følger norske tariffavtaler. Deler av fagbevegelsen drøfter Norges forhold til EØS-avtalen, og et stort parti som Sp vil ut av EØS-arbeidet. Det betyr at Rødt er en del av et større politisk fellesskap som vil inngå egne handelsavtaler i stedet for å basere seg på EØS-avtalen.

Rødt vil gjøre det ulovlig for arbeidsgivere å ansette arbeidsfolk fra EU-landene uten at det er signert en kontrakt som følger norske tariffavtaler.

—  Lars Tveiten

Til venstre eller mot sentrum?

Lars Tveiten forteller at Rødts mål er å sikre en ny politikk i Norge; ikke bare en ny regjering.

– Hva betyr det?

– Det har ingen hensikt å bytte statsminister, hvis den nye statsministeren fortsetter å føre en høyrevridd politikk.

– Hvordan ser du på muligheten for å få et regjeringssamarbeid kun mellom Sp og Ap, som lener seg mot det politiske sentrum?

– Da er jeg redd for at politikken ikke endres i særlig grad. En ny politikk må dreies mot venstre. Det må settes kraft inn i kampen mot velferdsprofitørene i helse- og velferdssektoren. Den mørkeblå regjeringen, som fortsatt er tuftet på Frps politikk, har gitt skattelette til de rikeste i landet. Samtidig som et sjikt av velferdsprofitører innen barnehager og helsesektoren har fått et sugerør ned i statskassa. Høyresida har sørget for en langt større kløft mellom fattige og rike. En slik politikk skal vi bekjempe, og da må en regjering være rødgrønn.

– Men Rødt vil ikke selv tiltre en regjering. Hvorfor ikke?

– Som junior i en regjering er det lett å bli radert ut som politisk kraft. Rødt ønsker å lage forpliktende avtale med en ny regjering. For oss er politikken regjeringa fører det viktigste, ikke hvem som sitter i den. Og politikken må dras til venstre, sier Lars Tveiten.

Togspor til besvær

Siden Lars Tveiten er fra Moss, kan han ikke slippe unna spørsmål om togstasjon, togtrasé og riksvei 19 gjennom Moss. Når det gjelder togtraseen er han helt klar:

– Helt siden 2013 har vi ønsket å få utredet mulighetene for en ny togtrasé, med togstasjon ved Myra, nær Moss sentrum. Vi har hele tida fått høre at det er for sent å gjøre endringer.

– Har dere fått “blod på tann” etter de nye rapportene om kvikkleire?

– Det gir i alle fall en åpning for å vurdere andre alternativer. Tidligere statsråder har sagt at de ikke vil overkjøre lokaldemokratiet. men hvis kommunestyret får et flertall for ny utredning, er det mer sannsynlig at samferdselsministeren vil kunne be om utredning av andre alternativer.

– Hva med riksvei 19 gjennom Moss?

– Vi ønsker oss tunnel fra Kleberget til E6/Årvoll, men er bekymret for at alt nå utsettes på grunn av de økte kostnadene ved den valgte togtraseen, og samordning mellom den og en ny RV19, sier Lars Tveiten.

Han ser fram til annerledes valgkamp, der sosiale medier vil spille en større rolle enn før.

– Vi vet ikke hvordan pandemien vil arte seg når valgkampen starter for fullt, men jeg håper at vi får anledning til å treffe velgerne; både på stands og ved husbesøk. Vi skal uansett gjøre oss sterkt synlige, og sikter mot brakvalg for Rødt i år, sier Lars Tveiten.

Dette er den tredje presentasjonen av Mossepolitikere som har fått fremtredende plassering på sine partiers Stortingsvalglister i 2021. Vi har tidligere presentert Benedicte Lund, MDG og Tage Pettersen, Høyre.

---

Rødt i Østfold og Stortinget

  • Østfold Rødt har aldri vært representert på Stortinget.
  • Ved valget i 2021 sikter partiet på landsbasis å komme over sperregrensa på 4,0 prosent. Da vil partiet få en blokk på minst sju stortingsrepresentanter.
  • Da har Østfold Rødt mulighet til å sikre seg et utjevningsmandat.
  • Målet til Østfold Rødt er likevel mer ambisiøst. Partiet vil jobbe for å få et direkte mandat. Det vil kreve minst sju prosent av stemmene.
  • Ved fylkestingsvalget i 2019 fikk Rødt 3,2 prosent oppslutning i Østfold.

---