Moss Dagblad

Moria-flyktningene ble ønsket velkommen i Råde

Onsdag kom de 35 første Moria-flyktningene til Norge. De må gjennom et grundig koronatestregime før de sendes fra det nasjonale ankomstsenteret i Råde.

35 syriske asylsøkere fra Moria-leiren ankom Ankomstsenteret i Råde onsdag kveld. De ble møtt med flagg, ballonger og velkommen plakater av et 20 talls mennesker.

Onsdag ettermiddag landet et rutefly på Oslo Lufthavn Gardermoen. Om bord var blant annet 35 syrere som norske myndigheter har plukket ut: såkalte relokaliserte asylsøkere.

Det er snakk om sju familier som inntil nå har oppholdt seg i Hellas. De er fordelt på 13 voksne og 22 barn.

Stenger ankomstsenteret

De 35 syrerne skal bo på Ankomstsenter Østfold i Råde mens asylsøknaden behandles. Målet er at de skal få et vedtak innen 21 dager.

De første ti dagene vil Moria-flyktningene være i karantene. I løpet av denne tiden vil ingen nye asylsøkere innlosjeres på ankomstsenteret. Dette gjøres for å minimere risikoen for spredning av koronasmitte.

– De som kommer i dette tidsrommet vil bli registrert som vanlig på ankomstsenteret og sendt videre til Kasper transittmottak i Våler. Dette mottaket vil fungere som et sted hvor asylsøkere gjennomfører innreisekarantenen sin, forteller seniorrådgiver Knut Jostein Berglyd, UDIs øverste koordinator for det nasjonale ankomstsenteret.

Det berører ikke mange asylanter. På grunn av stengte grenser er det få som ankommer Norge for tiden. Ifølge Berglyd var det bare sju asylsøkere som ble registrert på ankomstsenteret forrige uke.

Strenge smitteverntiltak

Mens de sju familiene er i karantene, vil de altså ha hele teltsalen på ankomstsenteret for seg selv. I tillegg vil de fordeles i kohorter, med egne sovesteder. Familiene vil bli bedt om å holde fysisk avstand til hverandre mens de er i innreisekarantene.

– Smitteverntiltak står øverst på prioriteringslista vår, sier Berglyd.

Ankomstsenteret slapp lenge unna koronapandemien, men i oktober og november testet flere nyankomne asylsøkere positivt for covid-19. Det førte blant annet til at hele senteret ble midlertidig stengt for nye beboere.

Knut Jostein Berglyd, seniorrådgiver i UDI og direktoratets øverste koordinator på Ankomstsenter Østfold.

Blir testet for korona minst fire ganger

Flyktningene fra Moria-leiren må gjennom et grundig testregime på vei til Norge.

Ifølge UDI ble samtlige testet minimum tre døgn før avreise med rutefly fra Aten. Der måtte de dessuten ta en hurtigtest før avgang. Ifølge Berglyd måtte de trolig også ta en test under en mellomlanding i Europa, litt avhengig av de lokale forskriftene.

Deretter ble de testet på Gardermoen – og til slutt etter en ukes opphold på ankomstsenteret i Råde.

Ved et positivt vedtak om opphold, blir de sendt til ett av to integreringsmottak i Norge: Kristiansand eller Steinkjer.

– Vi har god kapasitet ved våre mottak for tiden, på grunn av lav ankomst, forteller Berglyd.

Smitteverntiltak står øverst på prioriteringslista vår

—  Knut Jostein Berglyd, seniorrådgiver i UDI

Kan få koronavaksine

Asylsøkere har krav på samme helseoppfølging som vanlige borgere. Det betyr at dersom noen av Moria-flyktningene som ankommer Norge tilhører gruppen som for tiden blir, eller har blitt, vaksinert i Norge, har de også rett på denne tjenesten.

I så fall vil de bli vaksinert av helsepersonell fra Råde kommune. I kommunen er det nå aldersgruppen 75 til 84 år som vaksineres.

– Vi har ansvar for alle i kommunen. Dersom det er noen på ankomstsenteret som tilhører gruppen vi nå vaksinerer, så vil de få tilbud om det, sier Lene Harbo, avdelingsleder for kommunehelsetjenesten i Råde.

RÅDE, NORGE 20200706. 
Nasjonalt ankomstsenter i Råde
Foto: Berit Roald / NTB

Forsinket på grunn av sykdom

Moria-flyktningene vil ifølge UDI behandles likt som alle andre asylsøkere, men de skiller seg likevel litt ut. Fordi de er relokaliserte asylsøkere, vet myndighetene allerede mye om hvem de er.

– Det som er spesielt for disse, er at de har blitt plukket ut på forhånd og blir flydd til Norge. Politiet, PST og UDI har vært i Hellas. Dermed vet vi en god del om disse før de kommer. Det vet vi vanligvis ikke, forklarer Berglyd.

Til sammen skal Norge ta imot 50 relokaliserte asylsøkere. Egentlig skulle alle ha kommet samtidig, men sykdom har gjort at den siste puljen har blitt forsinket. Sykdom er også grunnen til at den første puljen ikke har kommet før nå.

– Det er snakk om en udramatisk forsinkelse. Sykdommen er ikke koronarelatert, forteller Berglyd.

Det er ennå ikke avklart når de siste 15 flyktningene kommer til Norge.

---

Fakta om frivillig relokalisering av asylsøkere fra Hellas

* Norge skal hente 50 syrere fra flyktningfamilier i Hellas i tråd med forpliktelser i EUs relokaliseringsprogram.

* I instruksen fra Justis- og beredskapsdepartementet til Utlendingsdirektoratet (UDI) 9. september 2020 er det i hovedsak fem kriterier som blir lagt til grunn for hvem som får komme til Norge dersom de vil:

1. Det må være sannsynlig at de er statsborgere i Syria.

2. Søkerne er del av en familie med mindreårige barn.

3. Det må være sannsynlig at relokalisering vil være til barnets beste.

4. Familiene må reise sammen til Norge.

5. Det må være stor sannsynlighet for at de vil bli anerkjent som flyktninger i Norge.

* I tillegg vil asylsøkere ikke tas til Norge dersom de utgjør en sikkerhetsrisiko.

* Det er ikke spesifisert om de vil hentes fra den mye omtalte Moria-leiren, og det er heller ingen underkvote for enslige mindreårige asylsøkere i instruksen.

* Det ble satt ned en gruppe i Norge bestående av fagfolk fra ulike avdelinger i UDI, Politiets utlendingsenhet (PU) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har hatt ansvaret for saken. Gruppen hadde oppstartsmøte mandag 14. september.

* Det er ikke laget noe overslag for de administrative kostnadene, men det forutsettes i instruksen at det er dekket innenfor gjeldende budsjett.

Kilder: Justis- og beredskapsdepartementet, UDI, NTB

---