Moss Dagblad

Sikkerheten først; men det planlagte togsporet bør gjennomføres

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener at det planlagte togsporet gjennom Moss er gjennomførbart, og at arbeidet derfor bør fortsette. Forutsetningen er at sikkerheten til beboere i nærheten, og til dem som jobber med prosjektet, blir ivaretatt.

Kun for abonnenter

Mer fra: Moss Dagblad