2.595 helt arbeidsløse i Moss

11 prosent av bedriftene i Moss planlegger oppsigelser som følge av koronaepidemien. Det viser en fersk NHO-undersøkelse.

Koordinator Frederick Hjertø i NHO Viken Oslo forteller at av NHOs respondenter i Mosseregionen, har alle som svarte at de har gjennomført oppsigelser, tilhørt i byggenæringen. Han føyer til at det er teknologibedriftene og service og handelsbedriftene som frykter mest for konkurs. Undersøkelsen viser at ni prosent av NHOs medlemsbedrifter i Moss mener at det er en reell fare for at de går konkurs.

Nedgang i ledigheten

På tross av de dystre spådommene fra en del av distriktets bedriftsledere, har det vært en nedgang i arbeidsledigheten fra 7. til 21. april. I denne perioden har antall helt ledige i Moss gått ned fra 11,3 til 10,9. Det viser tall fra NAV Øst-Viken.
– Er dette uttrykk for en tendens til lavere ledighet, eller er det en tilfeldig nedgang, NAV-sjef  Katarina Gulin?
– Vi antar at hovedårsaken til nedgangen først og fremst er at flere har gått fra å være helt ledige til å bli delvis ledige.   Vi vet at beholdningen helt ledige har gått ned, men for delvis ledige har beholdningen økt. Dette betyr at enkelte bedrifter begynner å ta tilbake arbeidstakere, og noen arbeidstakere har kommet delvis tilbake til jobb etter permittering, i en eller annen stillingsbrøk, sier Katarina Gulin.
– Statistikken for hele Øst Viken viser at butikk- og salgsarbeid + reiseliv og transport er hardes rammet av arbeidsledighet. Hvilke bransjer er hardest rammet i Moss?
– Moss følger stort sett det samme mønsteret som Øst-Viken. Vår opplevelse i Moss er at de bransjene som ble pålagt å stenge, er hardest rammet. Der gikk omsetningen ned 100 prosent. Dette gjelder frisører, fysioterapeuter og annet personlig pleie/velvære. Men hele varehandelen og servicenæringen, med butikker, restauranter, kafeer, hoteller og øvrige utelivsbransje er hardt rammet i Moss, forteller Gulin.

– Fortsatt vanskelig

Selv om det er liten, men positiv, nedgang i ledighetstallene, understreker den lokale NAV-sjefen at situasjonen fortsatt er svært vanskelig for mange mennesker. Det er fortsatt hele 2.595 som er helt ledige.
– Hvor mange av disse er permitterte?
– Fullstendig oversikt, med konkrete tall på lokalt nivå må vi få komme tilbake når tallene gjøres tilgjengelig for oss på lokalnivå. Det skal skje torsdag 30. april.   
Katarina Gulin har registrert at antall smittede i Norge og Moss har flatet ut, og det er nå er svært få koronasmittede som er innlagt på sykehus.
– Smittesituasjonen, og de strenge tiltakene som er innført i kjølvannet av den, har selvfølgelig mye å si for permitteringstallene.
Når tiltakene etter hvert mykes opp, vil det etter alt å dømme føre til at flere vender tilbake til arbeid. Men ledighetstallene kommer fortsatt til å være høye en god stund, sier hun.