194 elever og 27 skoleansatte satt i karantene på ett døgn i Moss

Det siste døgnet har seks barn i Moss fått påvist covid-19. Fire grunnskoler skoler og en videregående skole er berørt.

Skolene det gjelder er: Åvangen, Nøkkeland, Refsnes, Ramberg og Malakoff videregående skole.

Hardest rammet er Åvangen skole.

Der har tre elever fått påvist smitte, noe som har ført til at hele 1. trinn, 3. trinn og 6. trinn er i karantene. Totalt er 75 elever ved skolen i karantene fram til 16. og 17. januar, i tillegg til 17 ansatte.

Smittesporingen viser at de tre smittede elevene har felles smittekilde.

Vurderer å gå over til rødt nivå

Totalt er 186 elever og 27 ansatte fra grunnskolen i Moss satt i karantene, i tillegg til 8 elever fra Malakoff videregående skole.

Det er krevende når smitten rammer skolene og får konsekvenser for så mange elever og ansatte, og jeg vil understreke at vi følger situasjonen på skolene svært tett og vurderer fortløpende om skolene skal være på gult eller rødt nivå i henhold til smittevernveilederen, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Per i dag er barneskolene fortsatt på gult nivå.

Vår erfaring er at karantene er et effektivt tiltak for å begrense videre smittespredning og ivareta smittevernet på den enkelte skole, sier kommuneoverlegen.

Også skoleansatt smittet

Det siste døgnet er det påvist 14 nye smittetilfeller blant personer som bor eller oppholder seg i Moss. Smittekilden for ni av tilfellene er kjente nærkontakter og for fem av tilfellene er smittekilden foreløpig ukjent.
 
Det totale antallet som har fått påvist covid-19 i Moss gjennom hele pandemiperioden er nå 844.

Foruten nevnte Åvangen skole, fordeler den nye smitten blant grunnskoleelever seg slik:
 
Nøkkeland skole: En elev på 8. trinn smittet. Som følge av dette er hele 8. trinn i karantene. Totalt er 19 elever og 3 ansatte i karantene fram til 17. januar.

Ramberg skole: En elev på 6. trinn smittet. Som følge av dette er 57 elever og 4 ansatte ved 6. trinn i karantene fram til 14. januar.

Refsnes skole: En ansatt smittet. Som følge av dette er 35 elever og 3 ansatte ved 5. trinn i karantene fram til 15. januar.