16 nye søknader om dagpenger

Fra forrige fredag til søndag mottok Nav 16 søknader om dagpenger fra permitterte arbeidstakere i Moss. De mottok 1670 søknader på landsbasis i samme periode.

I hele forrige uke fikk Nav inn 42 søknader om dagpenger fra arbeidstakere som er permitterte i Moss.

Totalt fra Moss har Nav fått inn 3 133 slike søknader siden 9. mars, uken da tiltakene for å begrense smittespredningen av koronaviruset ble innført. Det er en andel som utgjør 13,2 prosent av arbeidsstyrken i kommunen.

I samme periode har 13,2 prosent av arbeidsstyrken i Viken fylke sendt inn søknad om dagpenger under permittering.
Moss ligger da like mye som gjennomsnittet i Viken.

Over hele landet er det kommet totalt 379 348 søknader siden 9. mars, som tilsvarer 13,5 prosent av den samlede arbeidsstyrken i Norge.

Tallene er samlet inn av Nav og publiseres hver ukedag på deres nettside.