11 nye smittetilfeller i Moss

120 nye personer er i karantene som følge av smitten. To skoler og en barnehage er berørt.

Det siste døgnet er det påvist 11 nye tilfeller av covid-19 i Moss.

Åtte av dem er definert som nærkontakter til allerede kjente smittetilfeller, og kan i tillegg kobles til utbruddet knyttet til en privat sammenkomst. For to av tilfellene er smittekilden ukjent, mens ett tilfelle kan spores tilbake til utenlandsreise.

Mange barn berørt

Blant de nye smittede er det fire barn under 18 år.

To av dem går på Ekholt barnehage. Der er nå 36 barn og 13 ansatte satt i karantene. Barnehagen vil holde stengt fram til og med 2. november.

Det er også påvist smitte blant to elever på Children's International School (CIS).

Der er en hel klasse på ett av trinnene, og enkelte elever på et annet trinn, satt karantene.

Vi opplever at flere foreldre er usikre, og det forstår vi. Vi ber alle følge de råd, og den informasjonen vårt koronateam til enhver tid gir, opplyser kommunen i en pressemelding.

120 nye personer i karantene

Det er også påvist smitte hos en person tilknyttet Moss Voks.

Der er nå rundt 20 elever og lærere satt i karantene.

Totalt er rundt 120 nye personer fra Moss i karantene som følge av de nye smittetilfellene.

Forstår godt at foresatte er bekymret

Det totale antallet smittede i det pågående utbruddet er per i dag 50 personer og det totale antallet som har fått påvist smitte gjennom hele pandemiperioden er 245.

Det er mange barn og unge som er satt i karantene i Moss og jeg forstår godt at foresatte er bekymret. Jeg har også forståelse for at det ikke alltid er like lett å forstå hvorfor noen, men ikke andre blir plassert i karantene, og at det kan skape uro, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

Jeg vil understreke at vi følger de retningslinjer Folkehelseinstituttet har for smittesporing som skal sikre at vi i størst mulig grad begrenser smitte, men i tillegg unngår unødige konsekvenser for både enkeltmennesker og samfunnet som helhet, legger han til.