11,2 prosent er nå blitt arbeidsløse i Moss

Refnes Gods har normalt 34 årsverk. Nå er de aller fleste permittert.

– Avbestillingene kom fort da Norge ble nedstengt torsdag 12. mars. I tråd med anbefalinger fra myndighetene har vi stengt hotellet, og har kun et par folk til litt vedlikehold og rydding. Det er trist, men vi har en robust økonomi i Classic Norway Hotels, som Refsnes Gods tilhører. Vi er langt unna konkurs. Men det er naturligvis en grense for hvor lenge vi kan holde det gående uten inntekter. Vi har foreløpig ikke behov for å benytte oss av den siste pakken som regjeringen la fram fredag 27. mars. Men vi er glade for at tiltaket om midlertidig nedsettelse av arbeidsgiveravgiften med fire prosentpoeng, sier Stephen Meinich Bache, som er pressetalsmann for hotellkjeden.

Høy ledighet

Arbeidsløsheten har nærmest eksplodert i Moss i de to siste ukene. Og det er overnattingsbransjen som har fått den hardeste medfarten så langt, med 146 permitterte.

Hele 11,2 prosent av arbeidsstyrken er arbeidsløse. For to uker siden var ledigheten på 739 personer. Ved den siste oppdateringen 24. mars, var ledigheten økt til 2.659 personer.

– Ved siden av overnattingsvirksomheten, er det også en markant økning i spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, drift av fornøyelsesetablissementer og sports- og fritidsaktiviteter og i detaljhandelen, sier NAV-sjefen i Moss, Katarina K. Gulin.

Hun forteller at tallet på 11,2 helt arbeidsløse gjelder dem som allerede er registrert.

– Ledighetstallene omfatter ikke de varslene som er meldt inn til NAV, sier Katarina Gulin. Så langt er det 360 som har fått permitteringsvarsel. Disse fordeler seg på 30 bedrifter i Moss som har flere enn ti ansatte.

– En del går bra

– Til tross for at svært mange enten har mistet jobben, eller står i fare for å miste jobben, ser vi at enkelte bransjer etterspør arbeidskraft. Det gjelder helsevesenet, transport, landbruk, dagligvarehandelen og andre kritiske samfunnssektorer.

Det er viktig at alle som registrer seg som arbeidssøker oppdaterer egen jobbprofil, bruker nettstedene nav.no og arbeidsplassen.no for å registrere seg og legge inn CV-en sin. Vi i NAV jobber nå på spreng med å matche de som nå er ledige, med bransjer der det er behov for mye og kritisk arbeidskraft, understreker Katarina Gulin.
Flere av byens produksjonsbedrifter holder fortsatt hjulene i gang, og fabrikksjef Erik Ølstad ved Rockwool i Moss forteller at bedriften fortsatt har fulle ordrebøker.

– Tilgangen på råstoff er god. Det aller meste kommer fra Norge. Vi greier å holde alle skiftene i gang, selv om også vi har vært nødt til å sette en del folk til å jobbe på hjemmekontor, sier Erik Ølstad.

Kommunal drift

Leder i Fagforbundet Moss og Våler, Hilde Torgersen, forteller at det er full drift i Moss kommune.

– Vi jobber nå intens med å flytte ansatte fra en arbeidsplass til et område der det er større behov for dem. Behovet for ekstra hjelp er stort i helsevesenet. Jeg vil berømme de ansatte, som tilpasser seg den nye virkeligheten, og dermed er aktive deltakere i den dugnaden som er i gang. Vi har et problem med noen ufaglærte som jobber som tilkallingsvakter i helsesektoren. Det er først og fremst behov for helsefaglige medarbeidere, og når også en del frivillige, faglærte folk melder seg, blir det mindre jobb til de ufaglærte. Dette er folk som har jobbet med ulike oppgaver innen helsesektoren, og jeg mener at mange av dem kan utføre nødvendige arbeidsoppgaver også når vi er inne i en krisesituasjon. Vi er i dialog med arbeidsgiveren om slike forhold, sier Hilde Torgersen.