105 mossinger venter på svar om de er smittet

Ventetiden for prøvesvarene har økt de siste dagene.

Siste status klokken 13.00 tirsdag er at åtte personer i Moss har fått påvist koronavirus.

Samtidig venter kommunen på 57 prøvesvar fra dagen før, i tillegg til 48 nye som har kommet.

Vi har full forståesle for at kapasiteten ved Sykehuset Østfold er slik den er nå, sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.

SAMLESIDE: Alt du trenger å vite om korona

Helsearbeider smittet

Én av de nye personene som er bekreftet smittet i Moss jobber innenfor helsesektoren. Vedkommende har ikke vært på jobb siden februar, og skal ha blitt smittet i utlandet. Helsearbeideren kom ifølge kommunen hjem for bare noen dager siden, og hadde da symptomer på smitte.

Vedkommende har ikke vært i kontakt med noen pasienter, og det trengs derfor ikke å gjøres noen ekstra tiltak, sier Therese Evensen, kommunikasjonssjef i Moss kommune.

Samtidig forventer kommunen at smitten kan spre seg til deres tjenestesteder.

Til tross for de tiltakene vi gjør, er vi forberedt på at det kan komme smitte i våre sykehjem, selv om det ikke er påvist ennå, sier kommuneoverlegen.

LES OGSÅ: Moss kommune ber helsearbeidere melde seg til frivillig innsats