LANGVARIG MISBRUK: Den nå 75 år gamle mannen utsatte barnebarnet for gjentatte seksuelle overgrep fra hun var ti til 15 år gammel. Under rettssaken erkjente han ikke straffskyld for de groveste tiltalepunktene.

Misbrukt av bestefar

Bestefaren brukte blant annet et massasjeapparat da han i flere år utsatte barnebarnet for seksuelle overgrep – noe bestemor for all del ikke måtte få vite.

Fra 2011 til 2016 forgrep Fredrikstad-mannen seg med ujevne mellomrom mot barnebarnet, da hun var både med og uten klær. Noen ganger med fysisk makt, da den mindreårige jenta strittet imot med slag og spark.

Barnebarnet forklarte også i Fredrikstad tingrett nå i mai at bestefaren ved flere anledninger hadde befølt henne slik at det ga smerte. Andre ganger har han kommentert kroppen hennes.

Følte seg som prostituert

Overgrepene startet da jenta var ti år. Omsider klarte hun endelig å åpne seg overfor venner om misbruket, som også skjedde på ferieturer. Misbruket påvirket jentas atferd og hennes relasjon til besteforeldrene, ifølge dommen.

Flere ganger fikk jenta beskjed fra bestefaren om at bestemoren ikke måtte få vite noe. Det kunne bli en «vemmmelig» situasjon. Og når hun strittet imot, truet han med «trekk i lønna», som i realiteten var lommepenger hun mottok uten forbehold.

Ifølge moren har jenta uttalt, etter at hun betrodde seg også til henne om misbruket, at «det var nesten så man skulle tro hun var prostituert».

Nektet straffskyld

Retten så ingen grunn til å tvile på jentas forklaring, men opplevde derimot at bestefaren bagatelliserte det hele. Han nektet straffskyld for de groveste anklagene og forklarte resten med at det hadde oppstått misforståelser. Men overfor en fagperson han gikk til behandling hos da misbruket var kjent for familien, kom det fram at han hadde utsatt barnebarnet for seksuelle krenkelser.

Barnebarnet var glad i bestefaren da hun var liten, men nå avskyr hun ham, forklarte hun i retten.

Ba om unnskyldning

Retten har merket seg at tiltalte i retten ba barnebarnet om unnskyldning samtidig som han framholdt at det han gjorde var «tøys og morsomt».

«Det synes som at tiltalte, selv ikke i ettertid med de store konsekvenser saken har fått, har noen egentlig innsikt i hva han har utsatt (NN) for», heter det i dommen, hvor konklusjonen er fem års fengsel og en erstatning på 150.000 kroner.

Strafferammen for seksuell omgang med barn under 14 år er fengsel i inntil ti år. Straffenivået for seksuallovbrudd har de senere årene blitt vesentlig skjerpet, både gjennom rettspraksis og lovgivning.

Dette har blant annet skjedd ut fra økende kunnskap om de langvarige sadevirkninger seksuelle overgrep mot barn kan ha.