61 treff for "maria-imrik"

Mens vi lærer oss å bruke iPad, samles makta på stadig færre hender.

Vi må tenke oss om når vi bruker ord som «importsmitte». Hva signaliserer det egentlig?

Leserbrev: Det er så mange stressfaktorer i ungdommers hverdag og skolen bør ikke bidra til dette. Vi vet også at pisk fungerer dårlig, men det har ikke regjeringa lyttet til når de innførte fraværsgrensa, skriver fylkesleder i AUF, Maria D. Imrik.

Man skulle forvente at voksne politikere hadde vokst fra seg disse holdningene, som hører hjemme i middelalderen.

Jeg følte meg klumsete og rar. Åpenhet uten knagger å henge historien min på, er vanskelig, skriver Maria Hedenstad.

Det trengs politiske løsninger, ikke en statsminister som forsøker å bortforklare institusjonalisert rasisme.

Denne uka ble det klart at Norge får plass i FNs sikkerhetsråd. Med økt innflytelse følger også større ansvar.

Når vi snakker, formidler og skriver om ungdomstid må vi arbeide for å speile noe av den kompleksiteten, ikke bare en bit, skriver Maria Stensvold Ånonsen.