Sosialantropolog

Daglig leder i Minotenk - Minoritetspolitisk tenketank www.minotenk.no

Linda Noor

26 innlegg

Innhold fra Linda Noor