45 treff for "linda-dyrnes"

Samarbeid er løsningen for å unngå spenninger og konflikter mellom grupper i samfunnet.

Helt siden starten av pandemien har innvandrere vært kraftig overrepresentert blant smittede og innlagte, skriver Linda Noor.

Perspektiv: Vi vet at koronapandemien forsterker allerede eksisterende forskjeller i befolkningen.

Det bør finnes en tredje og mer langsiktig strategi for å imøtegå trusselen SIAN representerer.