272 treff for "vindkraft"

DEBATT: Norsk vindkraft reduserer ikke klimagassutslippene.

Norge har fem fornybare kraftkilder. I 2019 ble vindkraft på land størst av disse for første gang.

DEBATT: Det er ingen som vet nøyaktig hvor mye energi som trengs for å full-elektrifisere Norge.

DEBATT: Vi har Europas beste vindressurser, og vindkraft på land har lavest utbyggingskostnader. Vindkraft kan derfor være et grunnlag for både næringsutvikling og energiomlegging på lang sikt, skriver Tina Bru (H) og Sveinung Rotevatn (V).

I Viken har 6 av dine ordfører-kolleger skrevet under.

DEBATT: Produksjonen av olje og gass på norsk sokkel fører til store CO2-utslipp, men er disse utslippene Norges ansvar eller bør ansvaret for utslippene heller plasseres hos dem som bruker energien, spør Odd Handegård.

Regjeringspartiene og Frp er enige om økt skatt på vindkraft og ber regjeringen komme med forslag til hvordan det kan skje.

Men vindkraft på land er i kraftig motvind.

Leder: Vi må klare å innfri klimamålene på en god måte. Da må vi erstatte fossil energi med elektrisk strøm.

Motvind er ikke imponert over regjeringens forslag om å stramme inn regelverket for vindkraftutbygging i framtiden.