232 treff for "videregående opplæring "

Norske lektorer står samlet bak et nytt krav til tydelig progresjon, og om at elever som mangler nødvendige faglige forutsetninger for å lykkes med videregående opplæring må få tilbud om et ekstra forberedelsesår.

Ragnhild Lied har ledet et utvalg som nå kommer med en rekke forslag til endring i den videregående skolen. – Viser at det er behov for å fornye, sier kunnskapsministeren.

Positiv utvikling for VGS-elever i fylket.

Regjeringen har sikret stortingsflertall for sin kompetansereform, men må finne seg i å bli overkjørt av andre partier på flere områder.

Vi kan ikke lære elevene fra Groruddalen at de skal overlate ytringsfriheten og politikken til folk fra andre kanter av byen og landet.

DEBATT: Nesten 850 millioner kroner går til tiltak som skal gjøre det mulig for flere å få læreplass og fullføre videregående opplæring

Rådmannen foreslår å avvikle kombinasjonsklassen. Dette føyer seg i rekken av forslag om avvikling av tiltak som skal hindre frafall i videregående opplæring.

KRONIKK: Videregående opplæring for voksne minoritetselever i fritt fall.

34 ansatte ved Bjerke videregående skole uttrykker vår støtte til Simon Malkenes som gjennom mange år har bidratt med et systemkritisk blikk på utdanningssektoren.