28 treff for "vergemål"

– I stedet for at noen tar beslutninger på vegne av noen, må det innføres ordninger som gjør at personer med nedsatt funksjonsevne får støtte til å uttrykke sin vilje, sier FNs spesialrapportør Catalina Devandas.

Statens sivilrettsforvaltning foreslår å spørre om 18.000 personer, som har et vergemål de selv ikke har bedt om, ønsker å beholde en verge.

Selv om de som settes under vergemål, etter loven skal samtykke, gjøres det unntak i 4 av 10 tilfeller, melder VG. Det er store geografiske ulikheter. Lavest andel har man i Østfold med 28 prostent som settes under vergemål.

Ragnhild og Arne mener sønnen ikke ble hørt da Fylkesmannen utnevnte verge for ham og at «Karl» i dag har altfor liten selvbestemmelse over eget liv. Ombudet krever omfattende endringer i vergemålsordningen.

En av våre viktigste oppgaver er å være et bindeledd mellom stat og kommuner; vi bidrar til at statlig politikk blir gjennomført og vi er en lyttepost som fanger opp utfordringer og ønsker hos kommunene og formidler disse videre oppover.

Justisministeren bevilger 10,2 millioner kroner for å undersøke slike saker.

Kommunen har feilaktig mottatt 7 millioner kroner, konkluderer gransking.

Statsminister Erna Solberg (H) innrømmer at Oslo-regionen er overrepresentert i offentlige utvalg og i styrende organer i selskaper eid av staten.

Tyrkia anklager kurdisk milits for å bryte avtalen om våpenhvile og tilbaketrekning fra grenseområdene nordøst i Syria.

Det er mange gode grunner til at Britney Spears må settes fri. Dokumentaren «Framing Britney Spears», som NRK skal vise, gir oss svarene.