76 treff for "veibygging"

Nye og bedre veier fører bare unntaksvis til flere arbeidsplasser, nye bedrifter, økt pendling og befolkningsvekst i distriktene, viser forskning ved NTNU.

Frp-leder og finansminister Siv Jensen mener det er et «godt spørsmål», og viser til at regjeringen arbeider med «å gå gjennom hele fremtidens bilavgiftsystem».

Frp-leder og finansminister Siv Jensen mener det er et «godt spørsmål», og viser til at regjeringen arbeider med «å gå gjennom hele fremtidens bilavgiftsystem».

DEBATT: Veibygging og samferdsel er samfunnskritisk infrastruktur, som staten i all hovedsak bør betale for over samferdselsbudsjettet – ikke bilistene gjennom bompenger eller veiprising.

Bystyret i Lillesand i Agder sa onsdag kveld nei til å klargjøre veien som skal frakte vindmøller til det planlagte vindkraftverket i kommunen.

– Boka mi er et kampskrift mot veibygging gjennom det unike Ryggelandskapet, sier Ryggeentusiast og forfatter Bjørn Boge.

I Vegdirektoratet er dødsfaren for fugler tatt inn i håndboken for veibygging.

leder til tirsdag