89 treff for "ungdomskriminalitet"

Frps Aina Stenersen har tatt initiativet til en digital høring om barne- og ungdomskriminalitet 4. mars. Måler er å sette søkelys på barn og unges kår under Covid-19-pandemien, og hvordan skape en trygg by for alle.

Oslo-politiet fryktet at stengte grenser og smittevernregler ville føre til økt kriminalitet blant unge. Isteden har det vært stor nedgang, viser ferske tall.

Det lille mindretallet som driver med kriminalitet skaper frykt hos mange. Å bekjempe ungdomskriminalitet er derfor helt sentralt for at Oslo skal være et trygt og godt sted å bo for alle.

Justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) ser alvorlig på økt bruk av kniv blant ungdom og sier det dreier seg om et integreringsproblem.

Slik vil byrådet bruke pengene som legges inn i revidert budsjett.

Barneombudet krever mer fra barnevernet og psykiatrien når det nå lanserer en ny strategi for bekjempelse av ungdomskriminalitet.

Ungdomskriminalitet løses ikke med en akutt symptomhåndtering i justissektoren.

Økningen i ungdomskriminalitet begått av unge gjengangere i Oslo, skyldes mangel på straffereaksjon, mener justisminister Jøran Kallmyr (Frp)

Politidirektør Benedicte Bjørnland mener årets budsjett er godt for politiet, men varsler et år med satsing på effektivisering av politietaten.

Oslo kommune er så godt som ferdig med å gi sykehjemsbeboere første dose. Det betyr at vaksineringen av gruppen 75–84 år kan begynne om kort tid.