Search magnifying glass

71 treff for "ulvesonen"

Stortinget vil blokkere et forslag fra rovdyrforvaltningen om å utvide ulvesonen for å verne en genetisk viktig ulv fra å bli felt.

Arbeiderpartiet sørger for at det er flertall på Stortinget mot å utvide ulvesonen eller opprette en såkalt buffersone for å verne en genetisk viktig ulv.

Arbeiderpartiet sørger for at det er flertall på Stortinget mot å utvide ulvesonen eller opprette en såkalt buffersone for å verne en genetisk viktig ulv.

Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold har, sammen med Hedmark, vedtatt at 32 ulver i fem revirer innenfor ulvesonen skal kunne felles.

I tillegg til de 32 dyrene innenfor sonen, har nemndene tidligere vedtatt å felle 12 ulver utenfor.

De to ulvene Statens naturoppsyn flyttet fra Deisjøen-reviret i Østerdalen ble søndag kveld sluppet i områdene sør for E18 og vest for Glomma.

De to ulvene Statens naturoppsyn flyttet fra Deisjøen-reviret i Østerdalen ble søndag kveld sluppet i områdene sør for E18 og vest for Glomma.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber regjeringen bruke skjønn og åpne for lisensfelling av ulv i ulvesonen.

Rovviltnemndene har besluttet å ta ut grensereviret Rømskog.

Klima- og miljødepartementet har bestemt at 26 ulv kan felles utenfor ulvesonen. Lisensfellingsperioden starter mandag 1. oktober.