9 treff for "turnusarbeid"

Fagforeninger reagerer på feriepålegg, endring om flyttedag og seniortiltak.

For at samfunnet skal gå rundt, må noen jobbe om natta. Dét har sin pris.

For at samfunnet skal gå rundt, må noen jobbe om natta. Dét har sin pris.

Nå skal heltidsstillinger bli normalen for helsefagarbeidere i Fredrikstad

KRONIKK: Klimaendringer påvirker kvinner og menn forskjellig.

For arbeidstakere og trygdede representerer EØS-avtalen store utfordringer - fordi alt som er vesentlig for disse gruppene svekkes.

«Å redusera den delen av døgnet ein må selja arbeidskrafta si, har alltid vore ei grunnleggjande sak for fagrørsla»

Arbeidsministeren mangler tiltro til fagbevegelsen, mener leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen.

«Mål om faste heltidsstillinger er regelen, ikke unntaket»