848 treff for "sykehusene"

De styres av økonomenes ånd og vokabular, mens helsefagfolk er i mindretall i styrene.

Pandemiturnus og forhøyet beredskap sliter på sykepleierne. Nå vil de ha regjeringen på banen, men helseminister Bent Høie sier sykehusene må ordne sommer-bemanningen selv.

Pandemiturnus og forhøyet beredskap sliter på sykepleierne. Nå vil de ha regjeringen på banen, men helseminister Bent Høie sier sykehusene må ordne sommer-bemanningen selv.

– Det vil ha store helsemessige konsekvenser dersom vi ikke gjennomfører viktige undersøkelser og operasjoner på andre pasienter.

– Presset på helsetjenesten kommer til å bli stort i tiden som kommer, sier helseminister Bent Høie (H).