118 treff for "strømpriser"

Hva betaler vi for i våre strømregninger?

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt frykter at en tørr høst kan føre til 50 prosent økning i strømprisen i Norge til vinteren.

Statsminister Erna Solberg (H) ble grillet av opposisjonen om hva hun vil gjøre for å hjelpe nordmenn med å betale rekordhøye strømregninger.

De høye strømprisene bidro igjen mest til oppgang i konsumprisindeksen (KPI), som steg 3,5 prosent fra november i 2017 til samme måned i år.

Prisen på strøm er på et historisk høyt nivå, ifølge SSB. Økningen bidrar i stor grad til å trekke den generelle prisveksten oppover.

Norge har hatt to folkeavstemninger i spørsmålet om Norges tilslutning til Eu. Ja-til-EU-tilhengerne tapte dem begge

Prisen på strøm er 30,7 prosent høyere enn i juni 2017, ifølge SSB. Byrået omtaler prisnivået som historisk høyt.

Ap åpner for støtteordninger for dem som rammes hardest av de høye strømprisene. I tillegg vil partiet ha en stans i nye utenlandskabler.

Tidenes varmeste mai måned, kombinert med fravær av vind og nedbør førte til kraftig hopp i strømprisene i mai.

Sitat fra NRKs Dagsrevy, klokken 19.00, 4. juni 2018: «Det varme været i Sørlandet kan koste oss dyrt. Lite vann i kraftmagasinene har ført til rekord høye strømpriser. I vinter har kraftprodusentene kjørt på å selge til god pris på kontinentet. Magasinene har blitt tappet ned. Eierne i de enkelte kraftselskaper stolte på at snøsmeltingen skulle redde situasjonen har sviktet.» Inn til den nye, markeds rettet, energiloven tredde i kraft i 01.01.1991, var produksjon, distribusjon og salg av elektrisk kraft et offentlig monopol, og det var ulovlig å tjene på strøm salget. Inntektene måtte brukes til kundenes fordel, til nybygg, vedlikehold og fornyelser av elforsyningen, såvel lokalt, som i landsmålestokk. Strømprisene var forutsigbare framover, både for de private og for industrien Politikerne forsikret oss forbrukere, at det nye lovverket kommer til å resultere i fri konkurranse, og dermed forårsake lavere strømpriser og bedre service. Det første som skjedde at strømsalget over landets grense økte, og kraftmagasinene ble så å si tømt, i iver etter å tjene mest mulig på strømsalget til utlandet. Everkene forberedte seg til strømrasjonalisering, strømprisene steg, markedskreftene var i full gang. Nå er vi rett før neste skritt, som tross av politikernes forsikringer, kommer til å resultere i jevnt økende og enda mer svingende strømpriser, på grunn av større påvirkning fra det europeiske markedet. Stortinget stemte 22. mars for at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. Vi blir medlemmer av ACER, som er et felles europeisk (EU) byrå som skal sikre et sentralt samstemt energimarked i EU ved å harmonisere medlemsstatenes regelverk. En behøver ikke å være en «logikker» for å skjønne, at vi er på vei til å selge ut resten av «arvesølvet», og miste det offentliges kontroll over den ene av landets største og nødvendigste ressurser: vannkraften. «NVEs forslag om dyrere strøm morgen og kveld -altså: når vi trenger den mest» er et lite forbrukervennlig forslag. Gjennomføringen av en sentralt pris-styring av vårt forbruk er fullt gjennomførbart via de nye elektroniske målere, som alle husstander skal få montert i nærmeste framtid. Et slikt system øker faren for uforutsigbarhet når det gjelder strømregningene, og vi kan risikere å miste kontroll over vårt forbruk, og økonomi. De nye målere kan brukes som en slags overforbruks måler, slik det var i gamle dager (i 70-80 årene), men forskjellen er, at før kunne vi bestemme overforbruks nivået selv ved å abonnere på eksakt kilowatt, og brukte «kjøkkenwattmeteren» for å kontrollere vårt forbruksmønster, nå med de nye målere kan leverandøren bestemme fra time til time, når vårt forbruk skal prises høyt. Med andre ord oppstår det samme situasjon som nå, med «tomme» kraftmagasiner, kan leverandørene høyne priser, på kortvarsel, til et nivå, der vi blir nødt til å spare ved å redusere vårt forbruk, som igjen kan forringe vår livskvalitet. Politikernes evne til konsekvensanalyse svikter gang på gang! Det er lov å følge med kritisk på samfunnsutviklingen og å protestere når tiden er inne, og før avgjørelser faller, blant annet i forbindelse med «Svingende strømpris» og i andre av livets områder.