132 treff for "statsstøtte"

Stiftelsen Født Fri avviser kritikken om dårlig økonomistyring og krever at all pengestøtte for 2020 blir betalt ut.

Om kort tid skal re­gje­rin­gen avgjøre om fol­ke­høy­sko­le­ne får be­hol­de stats­støt­ten til kort­kur­s. Den vil Sol­borg-rek­tor Kjell Kon­sta­li helst beholde.

I mars skal fiskeriminister Geir-Inge Sivertsen (H) diskutere statsstøtte til et aksjeselskap der han var styreleder fram til 17. februar.

Guds utvalgte-dokumentaren viser oss i klartekst hvilken type trossamfunn som egentlig fortjener betegnelsen «parallelsamfunn».

Stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder, mister statsstøtten på grunn av dårlig økonomistyring, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Barne- og familiedepartementet (BFD) har fått inn 33 klager fra trossamfunn som har mistet statsstøtten fordi de har oversett søknadsfristen.

– I et statsbudsjett lagt fram av Høyre, KrF og Venstre må støtte til HRS være borte. Det er Frp som absolutt vil beholde den støtten år etter år, sier Sandra Bruflot. – Støtte til HRS bør ikke prioriteres, sier Lene Westgaard-Halle.

Barne- og familiedepartementet (BFD) har fått inn 33 klager fra trossamfunn som har mistet statsstøtten fordi de har oversett søknadsfristen.

Onsdag 26. september skrev TV 2-sjef Olav Sandnes under den mediehistoriske avtalen med kulturminister Trine Skei Grande. Det skjedde etter at TV2 ifølge Dagens Næringsliv 22. mars i år meldte at TV2 tredoblet driftsresultatet til 329 millioner kroner i 2017. Avtalen mellom TV2 og den norske stat vil tre i kraft 1. januar 2019 og vare frem til 31. desember 2023. Hensikten med avtalen er at den med offentlige midler skal kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget som kommersiell allmennkringkaster. Om avtalen sier kulturminister Trine Skei Grande: – Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger et reelt alternativ til NRK. Denne avtalen sikrer en god nyhetsproduksjon fra et mediemiljø utenfor Oslo. Det er essensielt for mediemangfoldet.

De drøyt 3.300 stemmene partiet fikk i 2017-valget utløser partistøtte på 1,2 millioner fram til neste valg.