420 treff for "spekter"

– Dagens sykepleiere har familie og andre ting i livet, det er ikke lenger et kall

Kollektivselskapene taper store summer på bortfall av billettinntekter som følge av koronakrisen. Arbeidsgiverforeningen Spekter frykter konkurser.

– Det store omfanget av brudd er et godt bevis på at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ikke fungerer for virksomheter som er avhengig av drift døgnet rundt.

Anne-Kari Bratten, leder av arbeidsgiverforeningen Spekter, synes arbeidsgiverne har stått for lenge med lua i hånden og tatt imot krav fra arbeidstakerne.

Hver tredje bedrift mangler verneombud og/eller arbeidsmiljøutvalg.

Matleveringstjenesten Foodora vurderer å melde seg inn i NHO, Virke eller Spekter. I så fall vil den pågående streiken bli avblåst umiddelbart. – Dobbeltseier, sier syklistenes klubbleder.

670 sykehusansatte i streik for kravet om pensjon fra første krone.