435 treff for "sosialhjelp"

Antallet sosialhjelpsmottakere under 30 år økte med 13 prosent i Oslo kommune i fjor.

– Det kan tenkes at flere av dem som er innvilget uføretrygd kunne ha kommet i jobb om de kunne fortsatt på AAP.

- Samarbeidsplattformen vår er tuftet på gode klimaløsninger og sosial rettferdighet. Det ble derfor tidlig klart at vi måtte finne en løsning på blant annet barnetrygdspørsmålet, sier Øivind Tandberg-Hanssen (SV). Han kommenterer arbeidet med kommunebudsjettet for 2021.

– Det kan tenkes at flere av dem som er innvilget uføretrygd kunne ha kommet i jobb om de kunne fortsatt på AAP.

Departementet sendte et brev om endringen til Nav i forrige uke.

En ny rapport fra Nav viser at innstrammingene i AAP-ordningen har ført til en kraftig økning i uføretrygdede og sosialhjelpmottagere. Det er ikke blitt flere som er i arbeid.

Torbjørn Røe Isaksen sier det er uheldig at lønnskompensasjonsordningen for permitterte er forsinket. Han oppfordrer de som ikke har sparepenger, til å søke om sosialhjelp.

Torbjørn Røe Isaksen sier det er uheldig at lønnskompensasjonsordningen for permitterte er forsinket. Han oppfordrer de som ikke har sparepenger, til å søke om sosialhjelp.

– Du skal ikke få mer i ytelser og tjenester enn hvis du jobber, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Regjeringen foreslår at Nav skal kunne innvilge frilansere og næringsdrivende akutt sosialhjelp.