16 treff for "slitertillegg"

Ekstrapensjonen har en tilbakevirkende kraft fra 1. januar.

Ekstrapensjonen har en tilbakevirkende kraft fra 1. januar og er viktig for sliterne med dårligst helse.

Strides om slitertillegg for 62-åringer som ikke orker å jobbe lenger.

I løpet av det siste året har det blitt 280 flere helt ledige her i fylket, og ledigheten er nå på tre prosent av arbeidsstyrken. – Viktig for østfoldinger å søke jobber også utenfor fylkets grenser, sier Nav-direktøren i Øst-Viken.

– Det er tragisk. Og dypt urettferdig.

I løpet av det siste året har det blitt 280 flere helt ledige her i fylket, og ledigheten er nå på tre prosent av arbeidsstyrken. – Viktig for østfoldinger å søke jobber også utenfor fylkets grenser, sier Nav-direktøren i Øst-Viken.

– Det er tragisk. Og dypt urettferdig.

Finans Norge må komme seg ut av mellomkrigstida og inn vårt århundre.

Et solid flertall av LO og YS' medlemmer i privat sektor sier ja til resultatet i årets lønnsoppgjør.

Enighet i Spekter-oppgjøret.