5 treff for "sitkagran"

Det mest fornuftige er fortsatt planting, men også bekjemping av sitkagran, mener skognæringen.

Plantingen av «pøbelgran» fortsetter for fullt, selv om regjeringen i årevis har sagt at den skal bort, og brukt millioner av kroner på det.

Samtidig tillates ny utplanting av de samme trærne.

Samtidig tillates ny utplanting av de samme trærne.

Har gjort overraskende funn i Oslo g Akershus.