2230 treff for "sikkerhet"

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko sier at Vladimir Putin har lovet ham hjelp til å «sørge for sikkerheten» etter de omfattende demonstrasjonene.

Det er bra for både mennesker og miljø.

Eftas tilsynsorgan sier 68 norske veitunneler som inngår det europeiske veinettet Tern, ikke oppfyller EØS-reglenes minstekrav til sikkerhet.

– Øvre Sirdal er nå uten telekommunikasjon og nødnett.

Hvis det er slik at utbyggingen drives frem under et kamuflasjedekke omtalt som «sikkerhet», så blir vi alle lurt.

Stormaktposisjoneringen i nord og Arktis tiltar. Det understreker Nord-Norges avgjørende strategiske plassering, for oss alle.

Sikkerheten og personvernet er ikke godt nok ivaretatt, fastslår ekspertgruppen som har sett på Smittestopp-appen. De kommer med flere anbefalinger.

Salg av narkotika, slåsskamper og trusler er en del av hverdagen for enkelte elever.

Varselet viser at president Donald Trump har undergravd nasjonens sikkerhet og forsøkte å skjule det, mener leder Nancy Pelosi i Representantenes hus.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden sender sine beste ønsker til president Donald Trump og hans kone Melania, som har fått påvist covid-19.