15 treff for "sentralbankloven"

Finansdepartementet bekrefter overfor E24 at Norges Bank ikke brøt sentralbankloven i Tangen-ansettelsen, slik representantskapets leder tidligere åpnet for.

Representantskapets leder Julie Brodtkorb åpnet for at sentralbanksjefen kan ha brutt sentralbankloven i Tangen-prosessen, men møter motbør internt.

Mener Stortinget må ta stilling til representantskapets tilsynsrapport.

Bjørnar Moxnes hevder sentralbanksjef Øystein Olsen har sviktet grovt i jobben sin i ansettelsen av ny oljefondsjef.

Risikoen for interessekonflikter når Nikolai Tangen overtar som oljefondssjef, er ikke eliminert, ifølge kontrollorgan. Sentralbanksjefen forsvarer ansettelsen.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier han vil forholde seg til ekspertutredningen fra Justisdepartementets lovavdeling i Tangen-saken. Den er nå klar.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) kan ikke instruere Norges Bank om ansettelsen av Nicolai Tangen som oljefondssjef, slår en juridisk vurdering fast.

Finansdepartementet har bedt om en vurdering om det er mulig å instruere hovedstyret i Norges Bank i ansettelsen av ny sjef for oljefondet, skriver DN.

At det viktigste er å «sette skapet på plass», eller «vise seg fram» i en sak som er så alvorlig at noen kan komme til å måtte fratre sitt verv, skriver Hadia Tajik.

Tangen-saken havner trolig hos finansministeren, skriver Arne Strand om dagens Nicolai Tangen-høring.