44 treff for "rasismeparagrafen"

Tidligere justisminister mener bruken av rasismeparagrafen har sklidd ut og foreslår å fjerne hele paragraf 185 i straffeloven.

De som nå foreslår å fjerne rasismeparagrafen, har ikke forstått hvordan den praktiseres, mener advokat og ytringsfrihetsekspert Jon Wessel-Aas. – Terskelen for at en ytring skal regnes som straffbar, er ganske høy, sier han.

Flere kulturtopper har signert et opprop for å legge ned rasismeparagrafen. Sneversynt og maktpriviligert, mener «Tante Ulrikkes vei»-forfatter Zeshan Shakar.

«Straffelovens paragraf 185 er basert på hva den enkelte kan oppleve som hatefulle ytringer, og det (...) varierer fra person til person», sa Nina Hjerpset-Østlie. Det stemmer ikke.

Mens rasismedebatten igjen har nådd norsk toppfotball, foreslår tidligere justisminister Per-Willy Amundsen fra Frp å avskaffe rasismeparagrafen.

Altfor mange trenger vernet mot holdninger som nettopp ditt parti er med på å bygge opp under, skriver Agnes Nordvik.

Flere kulturtopper har signert et opprop for å legge ned rasismeparagrafen. Sneversynt og maktpriviligert, mener «Tante Ulrikkes vei»-forfatter Zeshan Shakar.

Ytringsfriheten angripes fra alle kanter. Både gamle og nye medier er dessverre en del av problemet, skriver Per-Willy Amundsen.

En 50 år gammel kvinne er dømt til 36 dagers fengsel i Høyesterett, som valgte å skjerpe straffen hun ble ilagt for hatefulle ytringer.

Det er tatt politiske initiativ i både Trondheim og Oslo for å stoppe rasistiske demonstrasjoner. Vi advarer mot ytringsforbud mot holdninger og ideer vi selv ikke støtter, og mot statlig forhåndssensur.