97 treff for "politihøgskolen"

Politiets Fellesforbund arrangerer i ettermiddag en politisk markering utenfor Stortinget mot kuttet ved Politihøgskolen.

Færre minoritetsstudenter på politihøyskolen kan bli konsekvensen av kuttet til skolen, frykter SV.

Skolen er rett og slett ikke tilpasset en moderne politiutdanning.

– Overfor andre bruker regjeringen argumentet om at man ikke må overstyre styrets vedtak. Så går den likevel inn og detaljstyrer Politihøgskolen.

Politiets Fellesforbund reagerer sterkt mot kuttet ved Politihøgskolen.

Studentkuttet i Oslo vil rasere 25 års institusjonsbygging, og pulverisere fagmiljøet.

Det er ikke helt enkelt å få øye på gode grunner til hvorfor PHS skal lokaliseres innenfor Oslos grenser.

Politiets Fellesforbund arrangerte mandag ettermiddag en politisk markering utenfor Stortinget.

Regjeringen vil legge ned 150 studieplasser ved Politihøgskolen. SVs Petter Eide frykter konsekvensene.

Lisa Figenschou, leder av PF politistudentene, mener ikke å bygge en ny skole går på bekostning av kvalifikasjonen til fremtidens politifolk.