12 treff for "pensjonsforlik"

Ap løfter sitt gamle krav om pensjon fra første krone inn i pensjonsforhandlingene på Stortinget. Rødt krever fortsatt skjermingen av uføre pensjonister.

Enslige minstepensjonister får en ekstrapott på 4.000 kroner. Dette gjelder bare de som var minstepensjonister i 2020, men pengene kommer til utbetaling i 2021.

Det er flertall på Stortinget for å bedre pensjonistenes kår.

Medaljen har en bakside når minstepensjonen øker.

Viktige deler av pensjonsreformen settes i spill.

Ønsket om å øke dagens pensjoner allerede i år er blitt en hodepine for partiene på Stortinget. Løsningen kan bli en «julegave» i form av en engangssum.

Pensjonistene får en langt større økning i pensjonene i år enn lønningene til arbeidstakere. Likevel er pensjonistene misfornøyde og opposisjonen på Stortinget varsler omkamp om årets trygdeoppgjør.

Senterpartiet kritiserer Frp og SV for å gi pensjonistene en modell som gir dem mindre enn lønnsmottakerne i gode tider, men like dårlig i magre tider.

Kampen om makta, pensjon fra første krone og dagpenger for permitterte. Det er mange store saker som vil prege årets nyhetsbilde.

Med tøffe forhåndskrav om bistands- og flyktningkutt fra Frp står KrFs og Venstres budsjettseire foran den store muskelprøven.