5 treff for "pøbelgran"

Det mest fornuftige er fortsatt planting, men også bekjemping av sitkagran, mener skognæringen.

Plantingen av «pøbelgran» fortsetter for fullt, selv om regjeringen i årevis har sagt at den skal bort, og brukt millioner av kroner på det.

Samtidig tillates ny utplanting av de samme trærne.

Samtidig tillates ny utplanting av de samme trærne.

Å engasjere seg i plastforurensning og kutte ned pøbelgran er selvsagt viktig, Miljøminister. Et langt mer kontroversielt, men desto viktigere stridstema, er imidlertid den pågående «bit for bit»-nedbyggingen av verdifull norsk natur, der våre umistelige naturverdier i et akselererende tempo må gi tapt i kampen mot kortsiktige, økonomiske interesser. Kommer Venstre til å utgjøre en forskjell på dette feltet, og dermed vise at vi nå har en blågrønn regjering? En særdeles god pekepinn får vi i løpet av oktober, da gjennom avgjørelse av en omstridt veisak på Karmøy. En sak som i skrivende stund ligger på pulten til Monica Mæland og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). KMDs vedtak bør definitivt også være interessant for miljøpartiet KrF å merke seg når de etter hvert skal velge regjeringspartnere.