263 treff for "osloskolen"

Mobbeombudet intervju

Samtidig avfeier skolebyråden respektløst kritikken fra sine egne rektorer som «sprøyt.»

Utdanningsforbundet Oslo ber skoledirektøren om en forklaring på hvordan hun skal unngå at lønnsfest og direktøransettelser vil ramme skolenes tilbud.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er svært bekymret for Osloskolen etter at statsbudsjettet ble lagt fram onsdag.

Flertallet av lærere i Osloskolen sa nei til tariffoppgjøret i uravstemningen og ville gå til streik. Sentralstyret i Utdanningsforbundet overkjører lærernes nei og tvinger fram et ja til årets tariffoppgjør.

Høyre mener Arbeiderpartiets forslag kan frata elevene makt.

Busstreiken har gjort det utfordrende for Osloskolen, da mange elever er avhengig av busstransport til skolen.

Nå tar mobbeombud Kjerstin Owren et oppgjør med stillheten som har senket seg rundt Osloskolen.