266 treff for "nve"

Det er stor risiko for at utbyggingen fortsetter i flom- og skredutsatte områder, advarer NVE.

Ti strømleverandører er av NVE pålagt å avvikle avtaler som innebærer at forbrukeren betaler et fast månedsbeløp for strøm og nettleie.

Det er ventet opp mot 100 millimeter nedbør på Vestlandet i helgen. NVE har sendt ut oransje farenivå for flom og jord- og flomskred flere steder.

Ekstra nedbør grunnet klimaendringer vil i år medføre at norsk vannkraftproduksjon øker. Strømmen vil dekke årsforbruket til 175.000 husstander, anslår NVE.

Mye snø i fjellet gjør at det er stor fare for ødeleggende vårflommer i alle landsdeler, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Folk flest må ikke være redde for et kvikkleireskred, sier geotekniker Toril Wiig i NVE. Det finnes rundt 2700 kartlagte kvikkleiresoner rundt i Norge.

Her får du de siste nyhetene.