44 treff for "nina holtan"

UTSYN: Mange er urolige for om den nye smitteappen ivaretar personvernet, men hvor mange tenker over hva slags informasjon vi frivillig gir fra oss til kommersielle appselskaper?

De fleste av oss har levd hele våre liv under trusselen om total utslettelse. Til enhver tid står det tusenvis av atomvåpen rettet mot hverandre i en usikker terrorbalanse.

Covid satte en stopper for pomp og prakt for utdelingen, men har også synliggjort behovet for at prisen gikk akkurat til Verdens matvareprogram.

I Oslo var det ikke mange nordmenn som valgte å bo på hotell og det var heller ikke mange utenlandske turister å spotte i Oslos gater.

Norsk elbilsatsing gir resultater både i form av utslippskutt, inspirasjon og erfaringsoverføring over landegrenser.

Vi er avhengige av å ha de beste lederne, og da må vi vi hente de fra hele befolkningen.