83 treff for "naturkatastrofer "

Det blir stortingsvalg neste år, uansett hvordan koronasituasjonen utvikler seg. Men i framtiden kan en lignende krise gi utsettelse av et norsk valg.

Hvert år mister tusenvis av mennesker hjemmene sine i Californias katastrofale skogbranner. I dokumentaren «Rebuilding Paradise» møter vi menneskene i tragedien.

Landet er hardt rammet av korona. Nå truer en naturkatastrofe på nivå med den som etterlot 14 millioner hjemløse.

I framtiden kan en lignende krise gi valgutsettelse.

Det er stor risiko for at utbyggingen fortsetter i flom- og skredutsatte områder, advarer NVE.

Året 2020, koronaåret som alle ville bli ferdige med, fikk en ekstra brutal avslutning for lokalbefolkningen på Gjerdrum.

Slik er ringvirkningene av koronapandemien.

Fredrikstad kommune støtter ikke regjeringens ønske om å kunne innføre portforbud under koronapandemien.

«Ras må ventes i årene fremover på Romerike. Det er bekymringsverdig at vi vet så lite om grunnforholdene her», skriver tidligere ordfører i Sørum Are Tomasgard.