1531 treff for "natur"

Neste år vil Sveriges regjering øke beløpet som brukes til å ta vare på natur, 28 ganger mer enn regjeringen Solberg.

Hvor mye skal gå tapt før noen setter foten ned? Når fugler og dyrs leveområder forsvinner, har de ingen andre steder å rømme.

KRONIKK: MDG tror på en grønn politikk som vil gjøre hverdagen triveligere for folk flest.

Norge går inn i FNs internasjonale tiår for reparering av ødelagt natur med det verst tenkelige utgangspunktet.

Norge går inn i FNs internasjonale tiår for reparering av ødelagt natur med det verst tenkelige utgangspunktet.

Norge går inn i FNs internasjonale tiår for reparering av ødelagt natur med det verst tenkelige utgangspunktet.

Den nye generalsekretæren i Norsk Friluftsliv maner til mer tid ute i korona- og mørketiden.

Tørkeperioder som strekker seg over flere år, lik den som rammet Sentral-Europa fra 2018 til 2019, kan forekomme hyppigere som følge av klimautslipp.